Historia

Szkoła pierwotnie mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie przy ul. M.C Skłodowskiej 5. Dysponowała wówczas 6 salami dydaktycznymi i 1 salą gimnastyczną, w którym z dniem 1 września 1995 roku rozpoczęły działalność:
PRYWATNE LICEUM EKONOMICZNE - 1 klasa o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, liczba uczniów 27.
PRYWATNE TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH - 1 klasa o specjalności budowy maszyn, liczba uczniów 20.
PRYWATNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 1 klasa wielozawodowa
PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA - 1 klasa o specjalności technik administracji, liczba uczniów 11.

Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa po paru miesiącach przestała funkcjonować i z dniem 30.04.96 r. została skreślona z ewidencji niepublicznych szkół i placówek. Przyczyną zawieszenia działalności była rezygnacja słuchaczy z dalszego kształcenia, co było spowodowane wprowadzeniem dla tej szkoły 26 zamiast 18 godzin tygodniowo.

Na wniosek p. M.Orciucha, D.Kosno jako organu prowadzącego szkół prywatnych wyżej wymienione szkoły zostały wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Kuratora Oświaty dnia 30.06.95 r.
W roku szkolnym 1997/98 mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci technikum mechanicznego dla dorosłych. Wcześniej jednak na sto dni przed maturą jak nakazuje tradycja odbyła się studniówka. Bawiono się 14 II 98 r. w restauracji "Sawana"

Po balu maturalnym trzeba było szybko ochłonąć. Wkrótce bowiem miał się odbyć ten najważniejszy w życiu egzamin. Matura '98 rozpoczęła się 5.V. o godz. 1530 egzaminem pisemnym z jęz. polskiego.
Przebieg egzaminu nadzorował przedstawiciel kuratorium pan Zbigniew Krużyński. Tematy maturalne z jęz. polskiego nie sprawiły naszym wychowankom większych trudności, podobnie było z pozostałymi egzaminami z matemtyki, geografii i historii.

19 czerwca 98 r. pożegnaliśmy słuchaczy technikum mechanicznego dla dorosłych. Uroczyste zakończenie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Dla absolwentów, młodsi wychowankowie naszej szkoły przygotowali krótki program artystyczny. Po akademii rozdano świadectwa dojrzałości.Najlepszym wręczono nagrody. Za bardzo dobre wyniki w nauce z rąk ówczesnego burmistrza A. Budzyńskiego otrzymała pani Jolanta Lasota.

W roku szkolnym 1998/99 Zespół Szkół Prywatnych został przeniesiony do budynku przy ul. Partyzantów 1A. Zanim jednak zabrzmiał pierwszy dzwonek musiano uporządkować nowy lokal. Trzeba się było spieszyć z pracami, aby zdążyć na czas. Dlatego też nie tylko ekipa remontowa, ale także właściciele szkoły p. D.Kosno i p. M.Orciuch zaangażowani byli w prace remontowe. Dzięki nim z dniem 1 września naukę na nowym miejscu rozpoczęło 479 wychowanków, którym stworzono doskonałe warunki do nauki.