ODWIEDZIŁO NAS

Dziś21
Wczoraj159
W tym tygodniu538
W tym miesiącu3527
All206867

VCNT - Visitorcounter

Świąteczna zbiórka żywności z SKW

W dniu 25 listopada 2016r. Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie włączył się w ogólnopolską akcję: „Świąteczna zbiórka żywności” we współpracy z Fundacją „Ostoja”. Zbiórka organizowana jest w całej Polsce przez Banki Żywności. Dzięki tej akcji pomoc dociera do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych oraz osób żyjących w ubóstwie. W naszym mieście zbiórka prowadzona była w sklepach: Biedronka, Market i Lewiatan. Wolontariusze z naszej szkoły aktywnie brali udział od godziny 9.00 do godz. 18.30, propagując wśród kupujących cel akcji i zbierając produkty spożywcze. Biorąc udział w akcji mamy nadzieję dotrzeć na święta z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób potrzebujących w Polsce i zapewnić im godne, radosne święta. Chcieliśmy także uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. Wszystkim mieszkańcom Opoczna, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy.
A.K.

 

PaTPORT Opoczno
w Zespole Szkół Prywatnych

Młodzież z Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie została włączona do Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
PaT to program:
- mody na życie bez uzależnień;
- profilaktyki rówieśniczej;
- dobrych wiadomości, a nie protestów;
- zaproszeń, a nie wykluczeń;
- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
- bez nagród i działania za coś;
- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.
PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.
PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!
Cele programu:
• Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
• Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
• Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.

• Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
Nasza grupa powstała dzięki pomocy i wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, a w szczególności Komendanta mł. isp. Janusza Mygi, podinspektora Bartłomiej Karcha oraz asp. Barbary Stępień oraz asp. Andrzeja Chrobota. Opiekunami grupy PaTPORT Opoczno są: pedagog szkolny Agnieszka Kopytowska i Marzanna Telusiewicz - Chmal