ODWIEDZIŁO NAS

Dziś9
Wczoraj159
W tym tygodniu526
W tym miesiącu3515
All206855

VCNT - Visitorcounter

PaTPORT Opoczno
w Zespole Szkół Prywatnych

Młodzież z Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie została włączona do Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
PaT to program:
- mody na życie bez uzależnień;
- profilaktyki rówieśniczej;
- dobrych wiadomości, a nie protestów;
- zaproszeń, a nie wykluczeń;
- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
- bez nagród i działania za coś;
- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.
PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.
PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!
Cele programu:
• Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
• Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
• Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.

• Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
Nasza grupa powstała dzięki pomocy i wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, a w szczególności Komendanta mł. isp. Janusza Mygi, podinspektora Bartłomiej Karcha oraz asp. Barbary Stępień oraz asp. Andrzeja Chrobota. Opiekunami grupy PaTPORT Opoczno są: pedagog szkolny Agnieszka Kopytowska i Marzanna Telusiewicz - Chmal