ODWIEDZIŁO NAS

Dziś117
Wczoraj117
W tym tygodniu501
W tym miesiącu2844
All202719

VCNT - Visitorcounter

II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny
pod hasłem
„Narkotykom i dopalaczom – mówimy NIE!”

W kwietniu przeprowadzony został II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „Narkotykom i dopalaczom – mówimy NIE!” zorganizowany przez grupę PaTPORT z Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie i Komendę Powiatową Policji w Opocznie.

W dniu 6 czerwca 2016r. odbyła się uroczysta gala z udziałem zaproszonych gości Starosty Opoczyńskiego – p. Józefa Roga, Burmistrza Opoczna – p. Rafała Kądzieli, z-cy KPP nadkom. Konrada Kobierskiego, Wójta Gminy Sławno – p. Tadeusza Wojciechowskiego, Przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie – p. Jolanty Stanik, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – p. Zdzisława Miękusa, V-ce Dyrektora ZSPryw. – p. Barbara Miękus i V-ce Dyrektor ZSPryw – p. Waldemara Ferensztajna, których serdecznie powitała p. Dyrektor Barbara Kosno. Uroczystość rozpoczęła się występem młodzieży z grupy PaTPORT z ZSPryw. w Opocznie, która zaprezentowała przedstawienie profilaktyczne pt.: „Misja specjalna” przygotowane pod kierunkiem p. Marzanny Telusiewicz – Chmal, p. Mariusza Nowakowskiego i p. Agnieszki Kopytowskiej. Następnie rozpoczęło się wręczanie nagród i dyplomów laureatom, wyróżnionymi opiekunom. Do organizacji konkursu jako sponsorzy nagród włączyli się: Urząd Miejski w Opocznie, Powiat Opoczyński, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Drzewicy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Opoczna, Gmina Sławno, Gmina Paradyż.
Celem konkursu jest:
• promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży powiatu opoczyńskiego,
• aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
• propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy,
• propagowanie życia bez nałogów i kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania narkotyków i dopalaczy.
Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele.
Kategorie konkursu to: plakat, gra planszowa, scenariusz zajęć.
Wszystkie prace uczniów złożone zostały w wyznaczonym terminie. Najwięcej było plakatów profilaktycznych, ale były również gry planszowe i 4 scenariusze zajęć przygotowane przez pedagogów z powiatu.

Plakaty zostały one ocenione przez komisję w czterech kategoriach wiekowych:
klasy I-III – dyr.

1 miejsce – Joanna Bednarczyk, Weronika Piwowarczyk, Zofia Pogorzała – ZSPryw.
Opoczno – opiekun p. Izabela Piekarska
2 miejsce – Patrycja Wiktorowicz – SP Drzewica – opiekunowie: Beata Matysiak
Szczotka, Renata Larenta i Izabela Kaźmierczyk
3miejsce – Malwina Wójcik – SP Zachorzów – opiekun p. Agnieszka Cieślikiewicz
Wyróżnienia:
Zuzanna Duchnik – SP Drzewica
Maria Zając – SP Drzewica
Kinga Sarwa – SP Drzewica
Marianna Jarek – ZS im. Jana Brzechwy w Opocznie

klasy IV-VI

1 miejsce – Natalia Kuleta - ZSS nr 1 w Opocznie – opiekun p. Alina Kaźmierczyk
2 miejsce – Marcin Barul – ZS im. J. Brzechwy w Opocznie - opiekun p. Iwona
Kołodziejczyk
3 miejsce – Jagoda Rogulska – ZSS nr 2 w Opocznie – opiekun p. Beata Stępień

Gimnazjum

1 miejsce – Karolina Adamska – ZSS nr 2 w Opocznie – opiekun p. Beata Stępień
2 miejsce – Katarzyna Wróbel – Gimnazjum w Prymusowej Woli – opiekun p. Anna
Cichawa
Anna Karbownik - Gimnazjum w Białaczowie – opiekun p. Katarzyna
Łączek
3 miejsce – Jan Krakowiak – ZSS w Poświętnem – opiekun p. Magdalena Sobczyk
Aleksandra Wiatrowska – ZSS nr 1 w Opocznie – opiekun p. Monika
Badowska
Wyróżnienia:
Martyna Gorzela – Gimnazjum w Białaczowie – opiekun p. Katarzyna Łączek
Amelia Nowakowska – Gimnazjumw Prymusowe j Woli – opiekun p. Anna Cichawa
Patrycja Łukaszczyk – Gimnazjum w Drzewicy – opiekun p. Katarzyna Wójcik

szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce – Kaja Gapys – ZSP w Drzewicy – opiekun p. Anna Reszka
2 miejsce – Aleksandra Pancer – ZSP w Drzewicy – opiekun p. Anna Reszka
3 miejsce – Patrycja Wróbel – ZSP nr 1 w Opocznie – opiekun p. Bożena Zdanowska

Kategoria – gra planszowa
1 miejsce – Izabela Karkocha – SP Wójcin
Sara Stępień
2 miejsce – Karolina Krzyżanowska – SP Drzewica
Sylwia Bogatek
3 miejsce – Natalia Matysiak – SP Drzewica
Julia Matysiak
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się p. Beacie Wilk z Gimnazjum w Białaczowie, której scenariusz zajęć został oceniony jako najciekawszy i najbardziej atrakcyjny dla młodzieży.
Koordynowaniem konkursu i przygotowaniem Regulaminu zajmowali się: p. Agnieszka Kopytowska - pedagog szkolny Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie, Naczelnik KPP w Opocznie poinsp. Bartłomiej Karch, st. asp. Andrzej Chrobot oraz sierżant sztabowy Sławomir Kochanowski.

Serdecznie dziękujemy opiekunom i gratulujemy laureatom.