ODWIEDZIŁO NAS

Dziś77
Wczoraj100
W tym tygodniu310
W tym miesiącu1476
All214632

VCNT - Visitorcounter
Nasi Najlepsi Ósmoklasiści

Do egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie przystąpiło 15 spośród 17 uczniów. Dwie osoby zostały zwolnione z egzaminu przez dyrektora OKE w Łodzi zarówno w terminie głównym jak i dodatkowym ze względu na kwarantannę z powodu SARS-COV2. Egzamin odbywał się w reżimie sanitarnym. Wyniki egzaminu zostały przekazane szkołom: w punktach, w procentach i w skali centylowej, która pozwala ocenić w jakiej grupie wyników (wysokie czy niskie) znalazł się każdy zdający.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskali:

1) język polski
- Martyna Kula 94 % i jest to najwyższy wynik w kraju,
- Kacper Bąk 82 %,
- Dawid Jurek 73 %,

2) język angielski
- Martyna Kula 98 % i tylko 1 % uczniów w Polsce miało wynik wyższy od Martyny,
- Kacper Bąk 82 %,
- Natalia Kaniewska - 72 %

3) matematyka
- Dawid Jurek 87 % i tylko 5 % uczniów w Polsce uzyskało wyższy wynik,
- Martyna Kula 83 %
- Kacper Bąk 67 %

Najwyższe średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich trzech przedmiotów egzaminacyjnych należą również do wymienionej wyżej trójki uczniów: MARTYNA KULA – średni wynik 92 % , KACPER BĄK – średni wynik 77 % oraz DAWID JUREK - średni wynik 69 %. Tym samym cała trójka potwierdziła swoimi wynikami egzaminacyjnymi wcześniejsze najwyższe wyniki na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej. Warto podkreślić też fakt, że zarówno Dawid Jurek jak i Kacper Bąk to reprezentanci oddziału mistrzostwa sportowego w piłce nożnej. Chłopcy pokazali więc, że można pogodzić sport z nauką, osiągając w obu dziedzinach sukcesy. Wszystkim naszym absolwentom życzymy dobrych decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zapału i wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych celów.