ODWIEDZIŁO NAS

Dziś3
Wczoraj133
W tym tygodniu136
W tym miesiącu1302
All214458

VCNT - Visitorcounter

ZUZANNA WYLON - LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy zorganizowany został przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranego przedmiotu, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia. W konkursie tym ocenie podlegała wiedza i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej z języka angielskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Testy konkursowe sprawdzały umiejętność zrozumienia tekstu czytanego, znajomość gramatyki i leksyki oraz wiedzę o krajach obszaru języka angielskiego za pomocą zadań zamkniętych i otwartych. Na etapie wojewódzkim sprawdzana była również umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Wojewódzki konkurs przedmiotowy miał trzy etapy:
• etap I – szkolny odbył się 07.11.2018 r., w tej części Zuzia uzyskała 95 % i zakwalifikowała się do kolejnego etapu;
• etap II – rejonowy miał miejsce 03.01.2019 r. W etapie rejonowym Zuzi udało się uzyskać 71p.
• etap III – wojewódzki odbył się 01.02.2019r. W tej części Zuzia uzyskała 82p. co pozwoliło jej zająć 5 miejsce w województwie łódzkim. Tytuł Laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim zwalnia Zuzię z części pisemnej egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym najwyższego wyniku- 100%. Laureaci wojewódzkich konkursów są również przyjmowani w pierwszej kolejności do dwujęzycznych szkół ponadgimnazjalnych. Zuzi serdecznie gratulujemy sukcesów językowych i z niecierpliwością czekamy na kolejne.
A.Gmaj